Database

Collection: Zachęta – National Gallery of Art  
Ryszard Winiarski, Hudred of Incidents 1x1 , 1977
Ryszard Winiarski, From 0 to 100% of Black, 1975
Ryszard Winiarski, Transition IV (part I of the triptych), 1975
Ryszard Winiarski, Transition V (part II of the triptych), 1975
Ryszard Winiarski, 1.1.2.1.3.1..., 1977
Ryszard Winiarski, Hundred of Incidents 8x8 , 1977
Ryszard Winiarski, Game 10 x 10, 1977
Ryszard Winiarski, Ninth Game 9x9, 1981
Ryszard Winiarski, Tenth Game 9x9, 1981
Ryszard Winiarski, Game of Pattern and Fortuity, 1985
Ryszard Winiarski, Area 144, 1978
Ryszard Winiarski, Hundred of Incidents 10x10, 1977
Magdalena Abakanowicz, La Seur
Janina Kraupe-Świderska, Astarte, 1979
Janina Kraupe-Świderska, Stabat mater Vivaldiego, 1980
Janina Kraupe-Świderska, Sygnatura Iwa, 1978
Janina Kraupe-Świderska, Venus, 1975
Kazimierz Mikulski, Reveries
Kazimierz Mikulski, Ravens, 1974
Włodzimierz Pawlak, Adolf Hitler, 1986
Włodzimierz Pawlak, Journal No. 1, 1988
Włodzimierz Pawlak, Poles Forming Their National Flag, 1997
Włodzimierz Pawlak, Journal No. 2, 1989
Włodzimierz Pawlak, Niuanse, 1985
Włodzimierz Pawlak, Journal No. 30, 1991
Włodzimierz Pawlak, Journal No. 16, 1990
Włodzimierz Pawlak, Twenty-one Churches, 1988
Włodzimierz Pawlak, Drawing by indian ink, 2004
Włodzimierz Pawlak, Flies, 1983 - 1984
Włodzimierz Pawlak, Mystical Painting, 1985
Henryk Stażewski, No. 55, 1975
Henryk Stażewski, 1 - 1980, 1980
Henryk Stażewski, No. 45 - 1973, 1973
Henryk Stażewski, Abstract composition – relief, 1958
Henryk Stażewski, 2 - 1982, 1982
Henryk Stażewski, No. 28, 1978
Next 36

Muzeum umění Olomouc 2011-2016