Databáze

Jozef Jankovič

Narozen(a) 8. listopad 1937, Bratislava
Zemřel(a) 6. červen 2017, Bratislava
 
Sochař, jeden z nejvýraznějších představitelů své generace a iniciátor veřejných konfrontací na začátku 60. let 20. století. Svým expresivním sochařským jazykem se smyslem pro černý humor a ironickou nadsázku se obrací do hloubi individuálního i společenského údělu člověka a jeho existenciálních limitů a přináší nekonvenční metody uměleckého vyjádření, které dále v průběhu let podrobuje transformacím a rozvíjí do nových podob.
 
malba, plastika, grafika, design, koláž

1952

1956

1961

V Jankovičově bratislavském ateliéru se uskutečnilo první neveřejné vystoupení umělců Konfrontácia 1. V následujících letech Jankovič vystavoval na dalších „konfrontačních“ výstavách (Konfrontácia 2 až 6 v letech 1962–1965).

1962

Konfrontácia 2 (skupinová výstava, Bratislava)

1963

Vytvořil první asambláž z cyklu Vězení, v němž pokračoval až do 1971.
Jako člen skupiny Parabola (1962–69) se účastnil Konfrontace brněnských tvůrčích uměleckých skupin v brněnském Domě umění.
Konfrontace výtvarných skupin (skupinová výstava, Brno)
Současné slovenské výtvarné umění (skupinová výstava, Praha)
Tvůrčí skupina Parabola (skupinová výstava, Olomouc)

1964

Z nalezených předmětů vytvářel závěsné asambláže Svědectví (až do konce 60. let).
Konfrontácia 4 (skupinová výstava, Bratislava)
Parabola (skupinová výstava, Brno)
Konfrontácia 5 (Bratislava, 1964) (skupinová výstava, Bratislava)

1965

První samostatná výstava v Galerii Cypriána Majerníka v Bratislavě.
Vystavoval na Sochařské bilanci 1955–1965 v Oblastní galerii v Olomouci.
Zúčastnil se výstavy 5 Cecoslovacchi (s A. Mlynárčikem, D. Valockým, S. Filkem, M. Haberernovou) v Galerii Numero ve Florencii, Římě, Miláně a Benátkách.
1965–1968
Jako předseda Komise mladých Svazu slovenských výtvarných umělců se zasloužil o realizaci významných výstav: Přehlídka mladých slovenských umělců při příležitosti IX. Kongresu výtvarných kritiků AICA v Brně, v Domě umění v Brně 1966 a mezinárodního bienále mladých výtvarníků Danuvius ´68 v bratislavském Domu umění. Jeho dílo Velký pád a Svědectví získalo hlavní cenu Grand Prix Danuvius ´68.
Konfrontácia 6 (Bratislava, 1965) (skupinová výstava, Praha)
Jozef Jankovič. Plastiky. Malby (samostatná výstava, Bratislava)
Sochařská bilance 1955-1965 (skupinová výstava, Olomouc)
Objekt (skupinová výstava, Praha)

1966

Tragicky zahynul jeho bratr L'udovít.
První mimobratislavská samostatná výstava v Galerii Jaroslava Krále (Dům umění města Brna) a první zahraniční výstava v Československém kulturním středisku v Budapešti.
Tvorba mladej a strednej generácie zo sbierok SNG (skupinová výstava, Bratislava)
Jozef Jankovič. Plastiky (samostatná výstava, Brno)
Jozef Jankovič (samostatná výstava, Budapešť)
Exposition des jeunes / Výstava mladých (skupinová výstava, Brno)
Slovenská socha 1966 (skupinová výstava, Liberec)

1967

Tvůrčí stipendium Künstlerhaus ve Vídni.
Člen Sdružení Q, skupiny českých a slovenských umělců z různých oborů (1970 zrušena, 1991 znovuobnovena).
1967–1969
Realizoval monumentální sousoší Oběti varují v Památníku SNP v Banské Bystrici (spolupráce s architektem Dušanem Kuzmou).
Dostal(a) grant od Artists' House

Stín I (plastika)
Socha Piešťanských parkov '67 (skupinová výstava, Piešťany)
Karel Teige. Jozef Jankovič (samostatná výstava, Vídeň)
Modern Slovak Art (skupinová výstava, Lübeck)
The New Ways II: Young Generation (skupinová výstava, Zlín)

1968

Jankovičův bratr Peter emigroval do Kanady.
Účastnil se sympozia Artchemo v Pardubicích (Východočeská galerie v Pardubicích), které předčasně ukončil vpád vojsk Varšavské smlouvy na území Československa.
Cena Cypriána Majerníka.

Ruce (plastika)
Jozef Jankovič. Sochy (samostatná výstava, Praha)
Jozef Jankovič. Plastiky (samostatná výstava, Bratislava)

1969

Vedle Památníku SNP v Banské Bystrici byl při 25. výročí SNP odhalen také Pomník SNP v Kováčové, na kterém Jankovič spolupracoval s architektem Antonem Cimmermannem.
Vystavoval na V. Le biennale de Paris v Musée d'art moderne de la Ville de Paris, kde získal jednu z pěti udílených cen.
Získal stipendium Fondation Károlyi ve francouzském Vence.

Velký osud (plastika)
Jozef Jankovič (samostatná výstava, Oldenburg)
VI. Biennale de Paris (skupinová výstava, Paříž)
Artchemo. Pardubice 1968 (skupinová výstava, Pardubice)
Artchemo (veřejný program, Pardubice)

1970

Stipendijní pobyt v Cité des Arts v Paříži.
Reprezentoval Slovensko na XXXV. Eposizione internazionale d´arte Biennale di Venezia.

Pohyblivé ruce (plastika)
XXXV. Esposizione Internazionale d'Arte/ La Biennale di Venezia (skupinová výstava, Benátky, Pavilon ČSSR)
Artchemo (skupinová výstava, Praha)
Soudobá československá grafika (skupinová výstava, Hodonín)

1971

Sympoziu Forma viva v Portoroži – poslední větší akce v zahraničí, na které mu ještě byla povolena účast.
Začal pravidelně obesílat periodické přehlídky kresby.
Vytvořil první šperky.

1972

Pozastavení Jankovičova členství v nově zformovaném Svazu slovenských výtvarných umělců, v praktickém důsledku znamenalo nemožnost pořádání samostatných výstav, účasti na kolektivních výstavách na oficiální půdě doma i v zahraničí, znemožnění nákupu děl do veřejných sbírek, zákaz publikování děl a textů o tvorbě stejně jako omezení možností spolupráce s architekty na státních zakázkách.
Odstraněno sousoší Oběti varují z Památníku SNP v Banské Bystrici (1974 umístěno v areálu Památníku SNP v nacisty vypálené partyzánské obci Kaliště).
Vytvořil početné cykly kreseb, projektů a interpretovaných tisků (Československo, Mapy, Arabský cyklus, Denníky).
Jozef Jankovič. Kresby, grafika (samostatná výstava, Hradec Králové)

1973

Začal se zabývat počítačovou grafikou.
Dokončil fontánu na bratislavském sídlišti Pošeň (1976 zničena).
Jankovič (samostatná výstava, Brno)

1974

Realizoval reliéf na průčelí budovy Výpočetního střediska dopravy v Bratislavě (architekt L. Jenderják).
Spolu s J. Valochem a J. H. Kocmanem navštívil Polsko a NDR.
Jozef Jankovič (samostatná výstava, Brno)
Tschechische Künstler (skupinová výstava, Düsseldorf)

1975

Contemporary Art in private collections (skupinová výstava, Székesfehérvár)

1976

Navázal kontakt se sběrateli umění a organizátory výstav na Ostravsku (dlouholetá spolupráce, samostatná výstava v Domě kultury v Orlové a vznik souboru děl 46 českých a 19 slovenských umělců Album 76).
Sériové práce (skupinová výstava, Segedín)

1977

Byl mu odebrán pas po údajném vystavení jednoho z Alb na tzv. disidentském bienále v Benátkách.
Pokračoval v neoficiálním obesílání přehlídek malých výtvarných forem (XII. bienále grafiky v Lublani).

Architektury I. (grafika)

1978

Na konferenci Počítačová grafika ´78 ve Smolenicích vystavoval spolu s Danielem Fischerem.
Jozef Jankovič. Šperk (samostatná výstava, Nové Zámky)

1979

Jozef Jankovič. Počítačová grafika 1974/79 (samostatná výstava, Bratislava)
Slovenská grafická tvorba 1970 - 1978 (skupinová výstava, Olomouc)

1980

Na VIII. mezinárodním bienále grafiky v Krakově získal III. cenu za grafiku Miesto hore.
Zabýval se tvorbou lepených kreseb – papírových reliéfů a sérií malých plastik, tzv. Krajin (do r. 1984).

1981

1982

Vystavoval na Aktuelle Kunst aus Osteuropa v Oldenburgu a na třetí části výstavy Bilder aus der Slowakei 1965-1980 v galerii Pragxis v Essenu.
Byl mu vrácen cestovní pas.

1983

Na základě udělení Herderovy ceny mu bylo povoleno vycestovat do Vídně na její převzetí.
Súčasný československý umelecký šperk (skupinová výstava, Trenčín)

1984

Hostující profesor na vídeňské Hochschule für angewandte Kunst v ateliéru kresby prof. A. Frohnera.

Transformace (grafika)
Jankovič. Grafika (samostatná výstava, Liberec)

1985

Na Mezinárodním sochařském sympoziu v chorvatském Labinu vytvořil monumentální skulpturu Brána.
Vystavoval počítačovou grafiku na výstavě ACM/SIGGRAPH, Exhibition of Computer Art v San Franciscu, Coloradu Springs, Tokiu a Don Mills, r. 1986 v Dallase, součást Travelling Art Show v japonském Sendai, reinstalovaná v Madridu.
Jankovič. Počítačová grafika (samostatná výstava, Havířov)
Súčasná československá komorná plastika (skupinová výstava, Trenčín)

1986

Zúčastnil se mezinárodní výstavy počítačové grafiky Digitart v Szépmüvészeti Múzeum v Budapešti.
Začal vytvářet sérii reliéfů s tématem Hlavy a věnovat se volné sochařské tvorbě.

Pomník (kombinovaná technika)
Rudolf Fila, Jozef Jankovič, Rudolf Sikora (skupinová výstava, Helsingborg)
A4 (skupinová výstava, Kostelec nad Černými lesy)
Jankovič (samostatná výstava, Bratislava)

1987

Na mezinárodním sochařském sympoziu v Soulu realizoval monumentální skulpturu Miesto hore a plastiku Šebestián.
Vytvářel řadu reliéfů a soch (Kráčející pomník, Ecce Homo, Ve šlépějích otců).
K jeho 50. narozeninám se uskutečnila výstava v Malokarpatském muzeu v Penzinku v Domě Jana Kupeckého (od r. 1968 první větší prezentace jeho tvorby na Slovensku).

Žebřík (kombinovaná technika)
Hostia Galérie H (skupinová výstava, Kostelec nad Černými lesy)

1988

Vytvořil monumentální sochařskou instalaci E.U.R. Byl znovu přijat do Svazu slovenských výtvarných umělců.
Svým dílem přispěl do Alba In memoriam Kassák, určenému pro Kassákovo Muzeum v Budapešti.
Retrospektivní výstava v galerii Stará radnice v Brně.
S programátorem Imrichem Bertókem spolupracoval na nejnovějších počítačích na Univerzitě v Hamburgu (na pozvání profesora H. Flessnera).
Jozef Jankovič (samostatná výstava, Praha)
...Igorovi Kalnému (skupinová výstava, Bratislava)
Jozef Jankovič. Korejský cyklus (samostatná výstava, Brno)

1989

Cesta do Kanady a Spojených států amerických, po 21 letech se setkal s bratrem Petrem.
Spoluzakladatel bratislavského výtvarného sdružení Gerulata.
Jeden z protagonistů protestního shromáždění 19. listopadu v budově Umělecké besedy v Bratislavě, které předznamenalo sérii velkých vystoupení proti režimu. Zvolen do akčního výboru Svazu slovenských výtvarných umělců, podílel se na konstituování Slovenské výtvarné unie, nástupnické organizace Svazu slovenských výtvarných umělců.
Byl(a) členem Gerulata
Úsměv, vtip a škleb (skupinová výstava, Praha)
Kde zůstáváš, Revoluce? (skupinová výstava, Bochum)

1990

Stal se kooptovaným poslancem federálního shromáždění v Praze, politické činnosti se však brzy vzdal a ve volbách v květnu 1990 už nekandidoval.
Vytvořil plastiku Červený klín.
1990–1994
Rektor Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě.
Jozef Jankovič – Zásah do svědomí (samostatná výstava, Banská Bystrica )
Jozef Jankovič. Rudolf Fila (samostatná výstava, Bratislava)
Hulík, Jankovič, Kern, Meliš, Sikora, Tóth (skupinová výstava, Liptovský Mikuláš)
Hulík, Jankovič, Kern, Meliš, Sikora, Tóth (skupinová výstava, Liptovský Mikuláš)
Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému (skupinová výstava, Praha)
Nové listy z ČSSR (skupinová výstava, Drážďany)
Jozef Jankovič (samostatná výstava, Budapešť)
Jozef Jankovič 1960 – 1990 (samostatná výstava, Bratislava)

1991

Sen o muzeu (skupinová výstava, Brno)

1992

E.P.A.D. zakoupilo sochu Ve šlépějích otců (1987), která se stala součástí sochařské sbírky v La Défense v Paříži.
Minisalon (skupinová výstava, Praha)
Insights - Czech and Slovak Contemporary Art (skupinová výstava, Kolín nad Rýnem)
Dvacet československých grafiků (skupinová výstava, Ostrava)
Kontakty ´92 (skupinová výstava, Regensburg)
Česká a slovenská kresba 1989 - 1992 (skupinová výstava, Žilina)

1993

Participoval na výstavě Priestor ´93 věnované vzpomínce na Polymúzický priestor a přerušenou tradici Sochy piešťanských parků z let 1969-1970 (instalace Krucifix a Konečné řešení).
V německé Gürlingenu osadil plastiku Levice a pravice (z r. 1992). Vytvořil sochařské instalace Incognito a Pohled zpět.

1994

Spolu s A. Mlynárčikem a R. Sikorou zastupoval slovenské moderní umění na výstavě Europa – Europa ve Spolkovém muzeu v Bonnu (reliéf Vzpomínka na červenou z r. 1992).
Vystavoval na Riss im Raum v Martin-Grophius-Bau v Berlíně a Zachętě ve Varšavě.
1994–2008
Profesor a vedoucí Katedry sochařství na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě.
Jozef Jankovič (samostatná výstava, Žilina)

1995

Reprezentoval Slovensko na XLVI. Biennale di Venezia (Konec jedné paradigmy, Nehoda a náhoda I-VI).
Mezinárodní sochařské sympozium v chorvatském Labinu (monumentální skulptura Raspelo).
Jozef Jankovič. Socha. Grafika (samostatná výstava, Orońsko)
Jozef Jankovič (samostatná výstava, Košice)
Jozef Jankovič (samostatná výstava, Nové Zámky)
Artchemo 1968/1969 (skupinová výstava, Praha)

1996

Jozef Jankovič 1961 – 1964 (samostatná výstava, Bratislava)
Jozef Jankovič (samostatná výstava, Bratislava)
Minisalon (skupinová výstava, Forth Myers)

1997

SNG uspořádala souborná výstavu jeho tvorby z let 1958–1997, kterou doprovázela obsáhlá monografie.
Cena Martina Benka.
Jozef Jankovič (samostatná výstava, Nitra)
Socha a objekt II. (skupinová výstava, Bratislava)
Jozef Jankovič. Tvorba z let 1958 – 1997 (samostatná výstava, Bratislava)
Jozef Jankovič. Sochy, reliéfy, kresby (samostatná výstava, Dunajská Streda )
Jozef Jankovič. Grafika 1959 – 1997 (samostatná výstava, Banská Bystrica )

1998

Artist in Residence na University of Houston – Clear Lake.
Státní vyznamenání Pribinov kříž I. stupně.
Vyznamenání chorvatské republiky Red Danice Hrvatske s Likom Marka Maruliča.
Jozef Jankovič a Rudolf Fila (samostatná výstava, Bratislava)
Kresby Jozefa Jankoviče (samostatná výstava, Houston)

1999

Vystavoval na Aspekten/Positionen. 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949–1999 v Palais Lichtenstein ve Vídni a na Global Conceptualism: Points of Origin 1950s–1980s v newyorském Queens Museum of Art a ve Walker Art Museum v Miami, USA.
Zúčastnil se Bildhauersymposium v německém Greize a soutěže Stahlskulpturewettbewerb im Offentlichen Greizer Stadtraum (obdržel 3. cenu a realizoval 360 metrů vysokou sochu Experiment Vereinigung / Rozdělení.)
Jozef Jankovič. Socha – malba – kresba (samostatná výstava, Senica)
Jozef Jankovič (samostatná výstava, Hranice na Moravě)

2000

Artist in Residence, Universidad Veracruziana, Xalapa v Mexiku.
Dary (skupinová výstava, Bochum)
90 let Domu umění města Brna (skupinová výstava, Brno)

2001

Stipendijní pobyt v Cité Internationales des Arts v Paříži.
Začal pracovat na cyklu obrazů Polidštěná geometrie.
Jozef Jankovič (samostatná výstava, Bratislava)

2002

Jozef Jankovič. Začátky (samostatná výstava, Bratislava)
Jozef Jankovič. Obrazy, grafika (samostatná výstava, Brno)

2003

Nejkrásnější kniha roku 2003 za bibliofilské vydání básně Rudyarda Kiplinga If, Ex Tempore 2003.

unda


Dvě figury (kombinovaná technika)

2003

Těšba 70/80 (skupinová výstava, Český Těšín)
Jozef Jankovič. Retrospektiva 1960 – 2003 (samostatná výstava, Bítov)
Jozef Jankovič. Grafika 1961 – 2003 (samostatná výstava, Bratislava)

2004

Po 32 letech bylo vráceno sousoší Oběti varují na své původní místo v Památníku SNP v Banské Bystrici.
Pracoval na cyklu počítačových grafik Pokrčený autor.
Řad Ludovíta Štúra II. třídy.
Jozef Jankovič. Svědectví 1964 – 1969 (samostatná výstava, Banská Bystrica )
Jozef Jankovič. Transfiguration (samostatná výstava, Budapešť)
Za sklem. Ze sbírky Jaroslava Krbůška (skupinová výstava, Šumperk)
Mezi námi skupinami (skupinová výstava, Brno)

2005

Jozef Jankovič. Počítačová grafika (samostatná výstava, Bratislava)
Současné slovenské umění 1960 - 2000 (skupinová výstava, Budapešť)
Jozef Jankovič. Obrazy, grafika, sochy (samostatná výstava, Karviná)
Jozef Jankovič. Poworót do łat 60 (samostatná výstava, Krakov)
IV. Nový zlínský salon (skupinová výstava, Zlín)

2006

Autopoesis (skupinová výstava, Bratislava)

2007

Cena předsedy Národní rady SR.
Realizoval rozměrnou sochu Limitovaný prostor pro Danubianu Meulensteen Art Museum v Bratislavě.
Mezinárodní sochařské sympozium Forma Viva, Portorož, Slovinsko.
Hommage à Kassák 120/40 (skupinová výstava, Budapešť)
Jozef Jankovič. Pro et contra (samostatná výstava, Řím)
Slovenská grafika 20. století (skupinová výstava, Bratislava)

2008

Čestný titul Dr. h. c. Technické univerzity v Košících.
60 rokov otvorené (skupinová výstava, Bratislava)

2009

Realizoval plastiku Rovnováha v areálu Campusu Masarykovy univerzity v Brně.

2010

Retrospektivní přehlídka z let 1985–2010 v Danubianě Meulensteen Art Museum v Bratislavě.
Jozef Jankovič (samostatná výstava, Houston)

2011

Udělení čestného titulu Dr. H. c. Uniwesytetu artystycznego v Poznani a samostatná výstava v poznaňské Galerii miejskej Arsenal a v Galerii Aula Uniwersytetu artystycznego.
Koordinoval práce na výstavním a knižním projektu Bratislavské Konfrontácie v bratislavské Galérii Cypriána Majerníka.
Monumentální nefigurativní kompozice Čas z roku 1966 v Bratislavě – Ružinově byla odstraněna kvůli výstavbě obchodního domu.
Kalendáře pro Jindru Štreita (skupinová výstava, Bruntál)
Objects (skupinová výstava, Bratislava)
E.A. 1/2 (skupinová výstava, Bratislava)
Jankovič (samostatná výstava, Ostrava)
Jozef Jankovič. Transformace (samostatná výstava, Blansko)

2012

Spolupráce se sklářským výtvarníkem Palo Machem.
Mezinárodní sklářské sympózium, Lednické Rovné.
Inicioval a pomohl zrealizovat knižní projekt Sochařská díla na území Bratislavy 1945-2012 (Resculpture.sk a historici umění S. Jankovičová a R. Popelár).
Jozef Jankovič ↔ Palo Macho (skupinová výstava, Bratislava)

2013

2014

Socha Soukromá manifestace (1968) zařazena do přehlídky World Goes Pop v londýnské Tate Modern.
Jankovičovy sochy Pokus o střetnutí a Červený žebřík nainstalovány v areálu Slovenského pavilonu na výstavě EXPO 2015 v Miláně.

2015

The World Goes Pop (skupinová výstava, Londýn)

2016

Galerie města Bratislavy uspořádala retrospektivní výstavu jeho více než padesátileté tvorby pod názvem Plynutí času. Muzeum umění Olomouc na ni navazuje stejnojmennou výstavou v roce 2017.
Jozef Jankovič │Plynutie času (samostatná výstava, Bratislava)
MONODIALOGY. Jozef Jankovič a Palo Macho (samostatná výstava, Budapešť)

2017

Nitranská galéria představila díla Jozefa Jankoviče v konfrontaci s výběrem z tvorby 15-ti sochařů – absolventů ateliéru Socha a priestor na VŠVU, který Jankovič více než 20 let vedl.
Jeho monumentální dílo Velký pád bylo zastoupeno na výstavě Ako doma. Modelová situácia slovenského sochárstva 20. a 21. století v Kunsthalle Bratislava.
Udělena Cena Imra Weinera-Kráľa in memoriam.
Jozef Jankovič. Grafika a kresba (samostatná výstava, Bruntál)
Konjunkce / Časová shoda (skupinová výstava, Modra)
Jozef Jankovič — Flow of Time (samostatná výstava, Olomouc)
Jozef Jankovič│Nedokončená … (samostatná výstava, Bratislava)

2018

Muzeum umění Olomouc 2011-2016