Databáze

Zdeněk Sýkora

Born 3. únor 1920, Louny
Died 12. červenec 2011, Louny
 
Významný český malíř a grafik, v jehož strukturách a liniích se zračí specifické výtvarné řešení obrazového prostoru. Zabýval se vztahem barvy a prostoru v rámci obrazů, objektů i specifických prostorových řešení nacházejících se na jejich vlastním pomezí. Soustavně s abstraktní tvorbou se věnoval tématu krajiny, která pro něj představovala přirozené inspirativní prostředí jeho tvůrčí práce.
(Olga Staníková)
 
grafika, malba, objekt, architektura, nová média

1938

1939

1939–1949
Účastnil se činnosti neformální surrealistické skupiny v Lounech, fotografoval a experimentoval s technikou fotokoláže, začal malovat pod vlivem surrealismu a kubismu, koncem 40. let v plenéru (společně se svým přítelem a bývalým spolužákem Vladislavem Mirvaldem).

1945

Studia Charles University in Prague (1945-1947)

1947

1952

Zdeněk Sýkora. Obrazy (samostatná výstava, Praha)

1957

1957–1959
Zlom v umělecké tvorbě po zhlédnutí Mattisových obrazů v Ermitáži, cyklus Zahrady (tvarově i barevně redukované obrazy).

1958

1958–1963
Přechod od přírodně-organických forem ke geometricko-abstraktním; základem abstraktních obrazů se stávají geometrické tvary, které začal následně organizovat do rastru.

1960

Tvůrčí skupina v Umělecké besedě (skupinová výstava, Praha)

1961

1962

1962–1963
Ve spolupráci s Vladislavem Mirvaldem realizoval protipožární oponu ve Fučíkově divadle v Lounech (ztratila se při rekonstrukci divadla po roce 2001).

1963

1963
Vznikla první z řady struktur – Šedá struktura. Při organizování geometrických elementů ve svých strukturách uplatnil kombinatorický princip.

1964

Pro kompoziční řešení svých obrazů začal používat ve spolupráci s matematikem Jaroslavem Blažkem počítač. Tím se zařadil mezi světové průkopníky této metody.

Červené struktury (kombinovaná technika)
Umělecká beseda (1964) (skupinová výstava, Praha)
Křižovatka (skupinová výstava, Praha)

1965

Účastnil se zahraničních výstav, např. Nuove realtá nell'arte de Cecoslovacchia contemporanea, La Carabaga club d'arte, Janov; Tschechoslovakische Kunst heute, Städtische Kunstgalerie, Bochum a Staatliche Kunsthalle, Baden-Baden; Nova Tendencija 3, Galerija suvremene umjetnosti, Záhřeb.

Červené a černé struktury (kombinovaná technika)

Červenomodrá struktura (kombinovaná technika)

Grafický list (kombinovaná technika)
Československé umění dnes (skupinová výstava, Baden-Baden)
Nova tendencija 3 / New tendency 3 (skupinová výstava, Zagreb)

1966

Byl jmenován docentem na Univerzitě Karlově v Praze.
Tvůrčí skupina Umělecká beseda (1966) (skupinová výstava, Praha)
Jarní výstava 1966 (skupinová výstava, Praha)
Československé umění současnosti (skupinová výstava, Berlín)

1967

1967–1969
Velké realizace v architektuře v Praze (struktury): keramická stěna u Polského informačního střediska v Jindřišské ulici (dnes součást kavárny) a skleněné mozaiky větracích komínů Letenského tunelu, architekt Josef Kales (od roku 2003 kulturní památka).
Konstruktivní tendence (skupinová výstava, Louny)
Konstruktivní tendence z Československa (skupinová výstava, Frankfurt nad Mohanem)

1968

Vystavoval na mezinárodní přehlídce současného umění documenta 4, Kassel.

Modročervená struktura (kombinovaná technika)
Výtvarníci Špálovy galerie (skupinová výstava, Bratislava)
Klub konkrétistů a hosté (skupinová výstava, Ústí nad Labem)
Dokumenta 4 (skupinová výstava, Kassel)
Nová citlivost. Křižovatka a hosté. (skupinová výstava, Praha)
Dodekaedr (skupinová výstava, Ústí nad Orlicí)

1969

Participoval na prvním bienále konstruktivního umění v Norimberku – Konstruktive Kunst : Elemente + Prinzipien; zúčastnil se zahájení výstavy Tendencije 4 – Computers and Visual Research v Záhřebu (s Josefem Hlaváčkem).
Koncem 60. a začátkem 70. let se jeho obrazy a plastiky (struktury) dostaly do významných evropských i amerických galerií, muzeí a soukromých sbírek, např. McCrory Collection New York, sbírka Jana a Medy Mládkových Washington, Nationalgalerie Berlin, Städtische Kunstgalerie Bochum, Museum Folkwang Essen, Sammlung Etzold – Städtisches Museum Mönchengladbach, Museo de Arte Moderno Jesús Soto Ciudad Bolívar.
Zdeněk Sýkora. Computer-Strukturen (samostatná výstava, Hannover)
Nedávná grafika z Prahy (skupinová výstava, Los Angeles (CA))

1970

První retrospektivní výstava ve Špálově galerii v Praze (od té doby až do roku 1987 v Československu nevystavoval).

Grafický list (kombinovaná technika)
Zdeněk Sýkora. Práce z let 1959–1970 (samostatná výstava, Praha)
Pět českých grafiků (skupinová výstava, Groningen)

1971

Vystavoval na 2. bienále umění v Norimberku, Was die Schönheit sei, das weiss ich nicht, Künstler-Theorie-Werk.

Černobílá struktura (kombinovaná technika)

1972

1972–1973
Vznikl první liniový obraz, k němuž dospěl zvětšením elementů struktur. Namísto přísného řádu využil náhodnosti tvaru, délky, barvy, křížení ap.

1974

V rámci sympozia Gorinchem ´74 v Nizozemsku realizoval chodník (85 m²), který byl v roce 2005 obnoven a přemístěn.
Sympozium Gorinchem ´74 (veřejný program, Gorinchem)

1977

Dokončil realizace struktur v architektuře – mramorový chodník a stěna nákupního střediska v Litvínově.

1979

První výstava liniových prací – Kunstcentrum Badhuis v nizozemském Gorinchem.
Zdeněk Sýkora: Computer-schilderijen (samostatná výstava, Gorinchem)

1980


Jedna linie (grafika)

Kvintet (grafika)

Trio Hiršal (grafika)

1983

Oženil se se svou bývalou žákyní Lenkou (*16. 6. 1957, Plzeň) a od r. 1985 s ní začal spolupracovat.
1983–1984
Práce na velkém obrazu Linie č. 24 (3 x 3 m, 227 linií), který později nazval Poslední soud (dnes v majetku Centre Pompidou v Paříži).
Zdeněk Sýkora (samostatná výstava, Chambéry)

1984

1984–1985
Vytvářel obrazy se silnými barevnými liniemi, cyklus abstraktních obrazů Skvrny, v němž pokračuje také v 90. letech.

1985

1986

První zahraniční retrospektivní výstava, Quadrat – Moderne Galerie, Josef Albers Museum, Bottrop.
Zdeněk Sýkora – Retrospektiva (samostatná výstava, Bottrop )

1987


Linie č. 43 (malba)
Zdeněk Sýkora – Grafika (samostatná výstava, Ústí nad Labem)

1988

Velká retrospektivní výstava (práce od roku 1947) v Domě umění města Brna (ve spolupráci s teoretikem Jiřím Valochem).
Započala Sýkorova spolupráce s Heinzem Teuflem, jejímž výsledkem byla jeho samostatná výstava téhož roku (s přerušením v roce 1968).

Linie č. 56 (malba)
Zdeněk Sýkora (samostatná výstava, Brno)
Zdeněk Sýkora: Obrazy z roku 1968 a 1980–1986 (samostatná výstava, Bad Münstereifel)

1989

Realizace velkého obrazu (3 x 6 m), který byl vystaven na sympoziu Konkret 9 v Norimberku.
Czech Painting Today (skupinová výstava, Esslingen am Neckar)

1990

První obraz s liniemi, které mohou vycházet pouze z několika bodů (pokračoval v nich až do roku 1994).
Vybudoval nový ateliér v Lounech. Vytváří malby s horizontálními liniemi (až do roku 1993), s liniemi vycházejícími pouze z jednoho bodu, lomenými liniemi nebo liniemi vytvářejícími plochy (1994). Vedle velmi složitých linií vznikají i obrazy, na nichž je pouze několik linií.
Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému (skupinová výstava, Praha)

1991

Zdeněk Sýkora: Obrazy, grafika (samostatná výstava, Praha)
Zdeněk Sýkora – Linie (samostatná výstava, Praha)
Tradition and Avant-garde in Prague (skupinová výstava, Osnabrück)
Zdeněk Sýkora. Nové práce (samostatná výstava, Bad Münstereifel)
Zdeněk Sýkora: Liniové obrazy (samostatná výstava, Amsterdam)
Šedá cihla 78/1991 (skupinová výstava, Klatovy)

1992

Zdeněk Sýkora: Liniové obrazy z let 1986–1990 (samostatná výstava, Mönchengladbach)
Zdeněk Sýkora: Kaligrafie řádu a náhody (samostatná výstava, Praha)
Minisalon (skupinová výstava, Praha)
Insights - Czech and Slovak Contemporary Art (skupinová výstava, Kolín nad Rýnem)
České výtvarné umění 1960-1990 (skupinová výstava, Praha)

1993

1993–1994
Realizace dvanáctimetrové Sýkoras Wand pro firmu Selmoni AG, Basilej.
Do roku 1995 souběžně s hlavní aktivitou rozvíjel možnosti malby započaté koncem 50. let – krajiny, cyklus Skvrny, vytvářel obrazy s liniemi, které všechny vycházely pouze z jednoho bodu (až do roku 2004).

27 linií (album Česká grafika I.) (kombinovaná technika)

1994


Linie č. 115 (architektura)
Zwischen Zeit Raum I (skupinová výstava, Düsseldorf)
Zdeněk Sýkora (samostatná výstava, Litoměřice)

1995

Retrospektivní výstava v GHMP a Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen.
Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945 – 1995 (samostatná výstava, Praha)
Zdeněk Sýkora: Retrospektiva (samostatná výstava, Ludwigshafen)
Karel Malich, Zdeněk Sýkora (skupinová výstava, Drážďany)

1996


Linie (kombinovaná technika)
Minisalon (skupinová výstava, Forth Myers (FL))
Fineart ´96 (skupinová výstava, Praha)
Zdeněk Sýkora: Obrazy a objekty 1963 – 1995 (samostatná výstava, Düsseldorf)

1997


Tři fáze I. (kombinovaná technika)

Tři fáze II. (kombinovaná technika)

Tři fáze III. (kombinovaná technika)
Zdeněk Sýkora – Karel Malich (samostatná výstava, Drážďany)

1998

Zdeněk Sýkora: Nové liniové obrazy (samostatná výstava, Amsterdam)
Zdeněk Sklenář – Souvislosti (samostatná výstava, Ústí nad Labem)

1999

1999–2009
Ilustrace k několika knihám v nakladatelství Aulos, Praha: Jan Neruda – Písně kosmické (1999), Stephen Hawking a Roger Penrose – Povaha prostoru a času (2003), William Faulkner – Elly (2005), Karel Hynek Mácha – Máj (2007), Josef Hiršal a Bohumila Grögerová – Poezie struktury linie (2009); spolupráce se Zdeňkem Zieglerem a Zdeňkem Křenkem – 3x získali cenu Nejkrásnější kniha roku v kategorii Bibliofilie.

2000

Zdeněk Sýkora (samostatná výstava, Louny)
Aktuální nekonečno (skupinová výstava, Praha)
90 let Domu umění města Brna (skupinová výstava, Brno)

2001

Jeho obraz Linie č. 137 z roku 1997 se stal logem pro nově otevřené muzeum moderního umění – mumok Stiftung Ludwig, Vídeň.

2002

Černá a bílá (skupinová výstava, Svitavy)

2003

Situation 11 (samostatná výstava, Berlín)
Ejhle světlo (skupinová výstava, Brno)
Sýkora 1998 / 2003 (samostatná výstava, Praha)

2004

Obrazy s liniemi, které formátem pouze procházejí a mají větší možnost volného pohybu.
Z národní klasiky (skupinová výstava, Litomyšl)

2005

Realizace linií v architektuře – řešení vstupní haly nové budovy Řízení letového provozu České republiky, Jeneč u Prahy.
Dostal(a) cenu Herbert Boeckl Prize
Sýkora 2004 (samostatná výstava, Praha)
Zdeněk Sýkora: Obrazy z poslední doby (samostatná výstava, Amsterdam)
Zdeněk Sýkora (samostatná výstava, Louny)
Herbert-Boeckl-Preiss 2005 Zdeněk Sýkora (samostatná výstava, Salzburg)

2006

České umění XX. století /1940-1970 (skupinová výstava, Hluboká nad Vltavou)
Svět české grafiky (skupinová výstava, Bruntál)

2007

Zdeněk Sýkora – Print Graphics (samostatná výstava, Curych)

2008

Ladislav Daněk: 2x50 / Projekt-neprojekt (skupinová výstava, Olomouc)
Zdeněk Sýkora: Grafika (samostatná výstava, Olomouc)
Velké prádlo (skupinová výstava, Olomouc)
Zdeněk Sýkora: Grafika (samostatná výstava, Klatovy)

2009

Zdeněk Sýkora Letná XL (samostatná výstava, Praha)
Cena Vladimíra Boudníka 2008 (samostatná výstava, Praha)
Zdeněk Sýkora: Grafika (samostatná výstava, Louny)

2010

Cyklus výstav k životnímu jubileu – Zdeněk Sýkora 90 v Galerii hlavního města Prahy, Barva a prostor v Muzeu umění Olomouc a Krajina v Galerii umění v Karlových Varech.
Výběr (skupinová výstava, Praha)
Zdeněk Sýkora 90 (samostatná výstava, Praha)
Zdeněk Sýkora. Prostor a barva (samostatná výstava, Olomouc)
Zdeněk Sýkora: Krajina (samostatná výstava, Karlovy Vary)

2011

Zdeněk Sýkora: Grafika (samostatná výstava, Brusel)
Narozen v Lounech. Cestou Zdeňka Sýkory (samostatná výstava, Louny)
Příběh lounské divadelní opony (samostatná výstava, Louny)
Zdeněk Sýkora: Nulová linie (samostatná výstava, Praha)
Kalendáře pro Jindru Štreita (skupinová výstava, Bruntál)
Doteky konstruktivismu (skupinová výstava, Praha)
Zdeněk Sýkora. Geometrické studie (1961-1962) (samostatná výstava, Osík u Litomyšle)
Zdeněk Sýkora (samostatná výstava, Praha)
Zdeněk Sýkora. Krajina (samostatná výstava, Klatovy)
Zdeněk Sýkora ze sbírky muzea (samostatná výstava, Norimberk)
Uchronie aneb Příběhy ze sbírky (skupinová výstava, Praha)

2012

Zdeněk Sýkora: Paralelní cestou (samostatná výstava, Ostrava)
Chance as Strategy (skupinová výstava, Budapešť)

2013

Zdeněk Sýkora ve vybrané společnosti (samostatná výstava, Louny)

2015

Zdeněk Sýkora. Systém a síla linie (samostatná výstava, Hagen)

2016

2017

2018

1968:computer.art (skupinová výstava, Brno)

2019

Zdeněk Sýkora. Moje příroda (samostatná výstava, Praha)

Muzeum umění Olomouc 2011-2016