Database

Regional gallery of Vysocina in Jihlava

array(0) { }
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě se svou výstavní a sbírkotvornou činností zaměřuje především na umění od devatenáctého století do současnosti. Nyní ve svých sbírkách spravuje více jak 6 000 uměleckých děl.
Již od konce 19. století pořádaly v Jihlavě výstavy historického i současného umění různé místní spolky, k úspěšnému založení městské galerie však došlo až v roce 1948. V padesátých letech byla galerie včleněna do celostátní sítě krajských galerií, což nově definovalo charakter její sbírkotvorné i výstavní činnosti do budoucích let. Byly vybudovány základy odborné instituce a na podzim roku 1964 se galerie přestěhovala do zrekonstruovaných prostor budovy na Komenského ulici. Druhou budovu galerie získala na Masarykovo náměstí v roce 1989 a její prostory využila k prezentaci svých sbírek formou stálé expozice.
Ve druhé polovině šedesátých let se jihlavská galerie ve své výstavní činnosti, kromě regionálně orientované tématiky, věnovala systematickému sledování vývoje současného českého umění a jeho progresivních snah. Výstavami jako např. Computer-graphic, Skupina Phases, výstava italské vizuální poezie či Klub konkretistů, se dostala do mezinárodního povědomí.
Tato výstavní aktivita galerie druhé poloviny šedesátých let se projevila i v kvalitní akviziční činnosti mapující tehdy aktuální umělecké dění. Další významnější akvizice do roku 1989 byly zaměřeny především na ucelení již dříve vytvořených souborů. Dokupováním děl Skupiny 42, meziválečné sociální malby, krajinářů Umělecké besedy či Mařákovy školy. Po roce 2000 byl ve výstavní činnosti kladen nový důraz na soudobé české umění, zvláště pak prezentaci umělců z generace „Tvrdohlavých“. Tímto směrem se orientovala též střídmější akviziční činnost galerie.
V současnosti galerie svou odbornou i výstavní činností usiluje o mapování současného českého umění a jeho začlenění do širšího kulturního i územního kontextu.

Creation date Jihlava (1948)

Komenského 10
Masarykovo náměstí 24
Jihlava
CZE
586 01

+420 567 301 680

ogv(at)ogv.cz

http://www.ogv.cz

represents Jiří Kolář
represents Karel Malich
represents Zdeněk Sýkora
represents Aleš Veselý


Vladimír Boudník, 10th Structural Graphics/ Landscape, 1960 (graphics)

Vladimír Boudník, 11th Magnetic Graphics, 1965 (graphics)

Vladimír Boudník, 12th Magnetic Graphics, 1965 (graphics)

Vladimír Boudník, 2. Active Graphics, 1959 (graphics)

Zdeněk Sýkora, 27 lines (cycle Czech graphics), 1993 (graphics)

Vladimír Boudník, 3. Active Graphics, 1960 (graphics)

Vladimír Boudník, 4. Active Graphics, 1960 (graphics)

Vladimír Boudník, 5. Active Graphics, 1961 (graphics)

Vladimír Boudník, 6. Active Graphics, 1963 (graphics)

Vladimír Boudník, 7. Active Graphics, 1965 (graphics)

Vladimír Boudník, 9th Structural Graphics/ Landscape, 1960 (graphics)

Vladimír Boudník, Active Graphics, 1958 (graphics)

Běla Kolářová, Alphabet II., 1964 (mixed media)

Karel Malich, Bouquet, 1959 (painting)

Jiří Kolář, Collage, 1963 - 1966 (mixed media)

Karel Malich, Fields of Holice, 1953 (graphics)

Karel Malich, I saw it (the cycle "Czech graphics"), 1993 (graphics)

Karel Malich, Landscape, 1962 (graphics)

Vladimír Boudník, Letter, 1966 (graphics)

Zdeněk Sýkora, Red and blue structure, 1963 (painting)

Karel Malich, Spring Landscape, 1957 (painting)

Vladimír Boudník, Structural graphics/ Variations on Rorsach test, 1967 (graphics)

Jiří Kolář, Tobias and the Angel, 1964 (mixed media)

Aleš Veselý, [Untitled], (drawing)

Karel Malich, [Untitled], 1961 (mixed media)

Aleš Veselý, [Untitled], 1964 (drawing)

Aleš Veselý, [Untitled], 1964 (drawing)

Aleš Veselý, [Untitled], 1968 (drawing)

Aleš Veselý, [Untitled], 1969 (mixed media)

Aleš Veselý, [Untitled], 1971 (drawing)

Aleš Veselý, [Untitled], 1984 (drawing)

Aleš Veselý, [Untitled], 1984 (drawing)

Aleš Veselý, [Untitled], 1991 (drawing)

Karel Malich, Vegetable Growing in Bráník during winter, 1953 (graphics)

The Picture and Font (group exhibition, 1966)
Constructive Tendences (group exhibition, 1967)
Concretists´Club and Guests (group exhibition, 1968)
1968/04/06 - 1968/04/28 (group exhibition, 1968)
Phases (group exhibition, 1969)
UB 12 (group exhibition, 1994)
New Figuration (group exhibition, 1994)
New Sensitivity (1994, 1995) (group exhibition, 1995)
Concretists´Club (after 30 years) (group exhibition, 1999)
Alfa 2000 omega (group exhibition, 2000)
Hory, skály, kameny (group exhibition, 2006)

Muzeum umění Olomouc 2011-2016