Databáze

1968:computer.art

20. duben do 5. srpen 2018, Brno
Moravian Gallery in Brno
 
Vystavující


Výstava počítačového umění v Moravské galerii v Brně připomíná výročí Valochova kurátorského projektu z roku 1968, který byl jedním z prvních světových prezentací počítačové grafiky a zaměří se na historickou reflexi fenoménu vzniku počítačového umění v 60. a 70. letech. Ve druhé části expozice představuje obrazy Zdeňka Sýkory vedle modelu počítače LGP-30, jehož výpočty Sýkora při své práci používal.

V únoru roku 1968 uskutečnil Jiří Valoch v brněnském Domě umění výstavu Počítačové grafiky (reprízovaná v Oblastní galerii v Jihlavě, březen 1968 a v Oblastní galerii ve Zlíně, duben 1968). O půl roku tak předstihnul konání dnes již historicky kanonizované výstavy Cybernetic Serendipity (kurátorka: Jasia Reichardt, ICA, Londýn, srpen 1968); dobově prezentované jako vůbec první mezinárodní výstavy zaměřené na vztah mezi uměním a technologií.

Výstava představí tvorbu nejenom autorů zastoupených ve Valochově projektu z roku 1968, jenž spadá do oblasti počátků počítačové grafiky, ale bude reflektovat také použití počítačových procesů při vzniku malby, architektonických realizací (u nás především Zdeněk Sýkora), ale i první vizionářské proklamace a kritické reflexe vlivu automatických procesů na oblast konceptuálního umění a vizuální kultury vůbec, které byly například stěžejním prvkem činnosti skupiny Nové Tendence (1961-1973, Chorvatsko). Koncepce výstavy tak v obecném slova smyslu bude poukazovat na společné souřadnice v práci umělce a vědce. Zaměří se na otázky proměny výtvarného jazyka v okamžiku, kdy se do jeho výrazových možností zapojuje možnost regulované náhody, systému a automatického procesu.
 
Výstava a publikace jsou výstupem institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO), poskytnuté Ministerstvem kultury ČR.

Kurátoři: Ondřej Chrobák, Pavel Kappel, Jana Písaříková
Moravská galerie v brně - Pražákův palác

 

Muzeum umění Olomouc 2011-2016