Database

Central Gravitation | Central European Graphics of the 2nd half of the 20th Century and Artist's Book | Insights into the Collections of the Olomouc Museum of Art I

14 Listopad 2013 - 30 Kwiecień 2014, Olomouc

Jozef Jankovič, Architecture II, 1978 (graphics)

Milan Dobeš, Central Attractiveness, 1962 - 1971 (graphics)

Milan Dobeš, Central Attractiveness, 1965 (mixed media)
Aleš Veselý, Imprint, 1963 (graphics)

Sándor Pinczehelyi, Sickle (1), 1973 (graphics)

Karel Malich, Untitled (Music theme), 1966 (graphics)

Karel Malich, Untitled (Music theme), 1969 (graphics)

Monogramista T.D (Dezider Tóth), Visual Aids, TAB. I, 1976 - 1977 (graphics)

Výstava středoevropské grafiky 2. poloviny 20. století, která kromě volných prací zahrnuje také ukázky ze sbírky autorské knihy, evokuje dvojici velkých otázek: Existuje střední Evropa a její specifická kulturní tradice? A lze toto spříznění postihnout v konkrétních výtvarných projevech daného časového období? Jejím cílem přitom není nalézt definitivní odpovědi, ale spíše představit šíři a pestrost témat, projevů a autorských gest, s nimiž se lze v daném období ve visegrádském prostoru setkat. 
V rámci expozice jsou představena díla polských, maďarských, slovenských a českých umělců. Za všechny jmenujme alespoň Janinu Kraupe-Świderskou, Lajose Kassáka, Dóru Maurer, Sándora Pinczehelyie, Milana Dobeše, Jozefa Jankoviče, Dezidera Tótha, Zdeňka Sýkoru, Vladimíra Boudníka, Karla Malicha, Aleše Veselého a Evu Bednářovou.
Výstava je proměnlivou součástí nové stálé expozice umění 2. poloviny dvacátého století a je doplněna projekcí krátkých videodokumentů, připravených v rámci projektu Central European Art Database.

Publisher Rainer Pretzell | Creator and Experimentalist Artists’ Books | Insights into the Collection of the Olomouc Museum of Art II (Wystawa zbiorowa, 2014)
Karel Malich | Inner Light | Insights into the Collections of the Olomouc Museum of Art (Wystawa indywidualna, 2014-2015)
Victor Vasarely | New Acquisitions I, II | Insight into the Collections of the Olomouc Museum of Art (Wystawa indywidualna, 2015)

Muzeum umění Olomouc 2011-2016