Databáze

Centrální přitažlivost | Středoevropská grafika 2. poloviny 20. století a autorská kniha | Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc I

14. listopad 2013 do 30. duben 2014, Olomouc

Jozef Jankovič, Architektury II., 1978 (grafika)

Karel Malich, Bez názvu (Hudební motiv), 1966 (grafika)

Karel Malich, Bez názvu (Hudební motiv), 1969 (grafika)

Milan Dobeš, Centrální přitažlivost, 1962 do 1971 (grafika)

Milan Dobeš, Centrální přitažlivost, 1965 (kombinovaná technika)

Monogramista T.D (Dezider Tóth), Názorné pomůcky, TAB. I, 1976 do 1977 (grafika)
Aleš Veselý, Otisk, 1963 (grafika)

Sándor Pinczehelyi, Srp (1), 1973 (grafika)

Výstava středoevropské grafiky 2. poloviny 20. století, která kromě volných prací zahrnuje také ukázky ze sbírky autorské knihy, evokuje dvojici velkých otázek: Existuje střední Evropa a její specifická kulturní tradice? A lze toto spříznění postihnout v konkrétních výtvarných projevech daného časového období? Jejím cílem přitom není nalézt definitivní odpovědi, ale spíše představit šíři a pestrost témat, projevů a autorských gest, s nimiž se lze v daném období ve visegrádském prostoru setkat. 
V rámci expozice jsou představena díla polských, maďarských, slovenských a českých umělců. Za všechny jmenujme alespoň Janinu Kraupe-Świderskou, Lajose Kassáka, Dóru Maurer, Sándora Pinczehelyie, Milana Dobeše, Jozefa Jankoviče, Dezidera Tótha, Zdeňka Sýkoru, Vladimíra Boudníka, Karla Malicha, Aleše Veselého a Evu Bednářovou.
Výstava je proměnlivou součástí nové stálé expozice umění 2. poloviny dvacátého století a je doplněna projekcí krátkých videodokumentů, připravených v rámci projektu Central European Art Database.

Nakladatel Rainer Pretzell | Tvůrce a experimentátor autorské knihy | Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc II (skupinová výstava, 2014)
Karel Malich | Vnitřní světlo | Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc (samostatná výstava, 2014-2015)
Victor Vasarely | Nová akvizice I, II | Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc (samostatná výstava, 2015)

Muzeum umění Olomouc 2011-2016