Database

Contemporary Czech Art. Collection of Janina Ojrzynski

February 17 1983, Łódź
October 10 - November 10 1984, Wrocław

Muzeum umění Olomouc 2011-2016