Databáze

Translokace Olomouc, 2013

Magdalena Jetelová


instalace
sádrokarton, hliníková konstrukce, sklo, textílie


prostorová instalace

Vestavěná konstrukce v horizontálním i vertikálním posunu protíná vstupní prostor výstavního sálu, který důsledně zdvojuje. Pod zdánlivým sjednocením s okolím se ukrývá silné napětí architektury a prostoru. Zpřítomněný konflikt odráží dramatický labyrint průchodů, cest a tajemných zákoutí v původně jinak otevřeném prostoru, který je ještě více umocňován nakloněním stěn a sloupů ve svislé ose. Zdánlivě „padající“ architektura relativizuje svou dosavadní podobu a zavádí jinou časoprostorovou zkušenost. Ve spojení s akustickou složkou působivě propojuje minulé i přítomné a nastoluje otázky po možnostech přesného definování času, prostoru i místa člověka ve světě.

bylo vytvořeno v Olomouc

Magdalena Jetelová | (DES)ORIENTATION? Projekty z let 1982–2013 (samostatná výstava, 2013)

Copyright Magdalena Jetelová

související Magdalena Jetelová, Translocation I, II, 1996 (instalace)
is related to Magdalena Jetelová, Meziprostory / Heimatsmuseum Innsbruck, 1998 (instalace)
související Magdalena Jetelová, Translokace Pittsburgh, 1998-1999 (instalace)

Citation
Translokace Olomouc. Magdalena Jetelová. Central European Art Database. [online]. www.cead.space. 12/16/2019

Muzeum umění Olomouc 2011-2016