Database

Twenty-one Churches, 1988

Włodzimierz Pawlak


painting
oil, canvas
1 900,0 mm; 1 350,0 mm;

Zachęta – National Gallery of Art
M-307

Copyright Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa

Citation
Twenty-one Churches. Włodzimierz Pawlak. Central European Art Database. [online]. www.cead.space. 07/18/2019

Muzeum umění Olomouc 2011-2016