Database

Collage, 1993

Jiří Kolář


mixed media
cardboard, collage

Gallery of Modern Art in Hradec Králové
K.1563
Acquisition June 21 1993

JK 93, dole uprostřed

Copyright Galerie moderního umění v Hradci Králové

Citation
Collage. Jiří Kolář. Central European Art Database. [online]. www.cead.space. 02/24/2020

Muzeum umění Olomouc 2011-2016