Database

Sygnatura Iwa, 1978

Janina Kraupe-Świderska


graphics
barevný linoryt
675,0 mm; 475,0 mm;

Zachęta – National Gallery of Art
G-2263

Copyright Zachęta – National Gallery of Art

Citation
Sygnatura Iwa. Janina Kraupe-Świderska. Central European Art Database. [online]. www.cead.space. 02/20/2020

Muzeum umění Olomouc 2011-2016