Database

Michal Kern

Michal Kern

Born May 1 1938, Močiare
Died October 1 1994, Močiare

Po skončení štúdia sa venoval maľbe, od druhej polovice 60. rokov 20. storočia začína využívať fotografiu a možnosti fotomontáže. Koncom 60. rokov sa ťažisko jeho tvorby presunulo na akčnú a konceptuálnu tvorbu, realizovanú v prírode (land-art) aj v ateliéri, s využitím fotografie, ako záznamu a média zvýtvarnenia akcií realizovaných často osamote v prírode, ktorú kombinoval s využitím textu, kresby, maľby a ďalších médií ako prostriedku tlmočenia autorských ideí. Od konca 80. rokov sa venoval aj objektu a inštalácii a po roku 1989 aj akciám realizovaným pred publikom.
(Daniela Čarná)


conceptual art, action art, land art, photography, painting, drawing, graphics, installation, artist's book, Not in map

1938

Michal Kern sa narodil 1. mája 1938 na Močiaroch pri Liptovskom Mikuláši, ako jediný syn maliara Petra Júliusa Kerna (1881-1963), spoluzakladateľa Spolku slovenských umelcov v r. 1919 a štátneho reštaurátora. Intenzívne spomienky na otca sprevádzali celý Kernov život, sú prítomné v jeho spomienkach a denníkových záznamoch. V detstve strávil s otcom veľa času v prírode a pomáhal mu pri reštaurátorských prácach. Stretával sa s otcovými priateľmi výtvarníkmi, ktorí prichádzali na Močiare, Milanom Hanulom, Jankom Alexym, Milošom Alexandrom Bazovským či Ľudovítom Fullom.

1952

Študoval na Gymnáziu Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši.

1956

Študoval na oddelení figurálnej maľby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Ladislava Čemického a Jána Mudrocha.

1963

Po ukončení štúdia Kern neprijal ponuku Jána Mudrocha na asistentské miesto na oddelení maľby VŠVU a vracia sa na Močiare. Zomrel jeho otec P.-J. Kern. V roku 1963 - 1964 bol štyri mesiace zamestnaný v Galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši ako fotograf a grafik a 6 mesiacov na Strednej stavebnej priemyselnej škole, kde učil dejiny architektúry.

1964

Od roku 1964 bol trvale v slobodnom povolaní, živil sa reštaurovaním fresiek, návrhmi realizácií do architektúry a príležitostnými grafickými návrhmi. V maľbe reflektuje prírodné procesy, smeruje k lyrickej abstrakcii a štrukturálnej maľbe. Na Močiaroch, popri aktívne vyhľadávaných kontaktoch a pravidelných návštevách okolitých kultúrnych centier Československa, Poľska, Maďarska a Ruska, sporadicky i krajín západnej Európy, prežil celý svoj život.

1967

Konkrétne obdobie tvorby (1967-1975), počas ktorého tvoril v duchu novej estetiky. V druhej polovici 60. rokov sa zoznamuje s teoretikom Tomášom Štraussom, ktorý po prepustení so zamestnania na Univerzite Komenského v Bratislave, v roku 1968, brigádoval na chate na Chopku a bol s Kernom v dennom kontakte.

1969

Konkrétne objekty spätne konfrontuje s prírodným prostredím v cykle Analógie (1969 - 1970). Realizuje fotoakciu Vidím cieľ.
Klub Konkretistov (group exhibition, Bratislava)

1973

Kern začína pravidelne takmer každý týždeň prichádzať do Bratislavy na stretnutia autorov neoficiálnej scény a zúčastňuje sa diskusií o aktuálnych problémoch doby, medzi ktoré patrila ekológia či futurológia. Zoznamuje sa s okruhom konceptuálnych výtvarníkov: Rudolfom Sikorom, Petrom Bartošom, Jurajom Melišom, Deziderom Tóthom a ďalšími. Dodatočným signovaním sa s P. Bartošom a T. Štraussom prihlásil k futuristickej vízii Čas II. (R. Sikora, S. Filko, J. Koller, J. Zavarský, M. Laky).

1975

Realizuje prvú akciu v prírode Hra s kockami. Zapája sa do albumu Symposion II., ktorý bol z iniciatívy Jozefa Jankoviča zakopaný do zeme na neznámom mieste v lese pri Bratislave. Začína sa obdobie fotografických záznamov intímnych akcií realizovaných v prírode, ktoré Tomáš Štrauss nazval fotomonológmi. Paralelne realizuje diela reflektujúce ekologickú problematiku.

1976

Zapája sa do Symposionu III. – In memoriam Miloš Laky, prispel do Albumu ´76, iniciovanom Ivom Janouškom. Začína pracovať na cykle Zrkadlenia. S Petrom Bartošom realizuje akciu A, B, C (Tri body v rovine).

1977

26 Slowakische Künstler (group exhibition, Kraków)
Najnowsza sztuka czechoslowacka (group exhibition, Warsaw)

1979

Miejsca i chwile (group exhibition, Wrocław)

1980

Začína pracovať na cykle Hľadanie tieňa.
Works and words (group exhibition, Amsterdam)

1981

Na pozvanie Ivana Čujkova s manželkou druhý krát cestuje do Moskvy. Počas desaťdňovej cesty navštevuje ateliéry moskovských umelcov, zoznamuje sa s Franciscom Infantem, Erikom Bulatovom, Andrejom Monastyrským, Iľjom Kabakovom, Eduardom Gorochovským, Igorom Makarevičom. Navštevuje retrospektívnu výstavu Kazimíra Maleviča. Realizuje interpretácie Malevičovho štvorca a odkazuje na jeho idey vo svojich denníkoch.

1982

Realizuje cyklus diel Vytvoril som líniu a Ateliér v prírode.

1983

Individuálnymi akciami v prírode Akcia so snehovou guľou (1983), Prvý sneh, prvý dotyk, prvá stopa (1983) a Snehom sypaný chodník (1984) participoval na aktivitách Terénu II. – IV., mapujúcich akčný prejav na Slovensku, ktoré inicioval R. Matuštík, J. Koller a P. Meluzin.
A táj/The Landscape (group exhibition, Pécs)

1984

Fotografie na okraji (group exhibition, Prague)

1985

Fotografie. Michal Kern, Rudolf Sikora. (solo exhibition, Bratislava)
Modern grafikák V (group exhibition, Budapest)
Europäische Grafik (group exhibition, Brussels)

1986

Dotyky a spojenia 3 (solo exhibition, Bratislava)
Tělo v československé fotografii 1900 – 1986 (group exhibition, )

1987

Michal Kern (solo exhibition, Budapest)
Second Annual International Exhibition of Miniature Art (group exhibition, Toronto)
Ekologické motívy vo výtvarnom umení (group exhibition, Žilina)
Hommage à Kassák (group exhibition, Budapest)
Hostia Galerie H (group exhibition, Kostelec nad Černými lesy)

1988

Michal Kern 1975 – 1988 (solo exhibition, Liptovský Mikuláš)
Michal Kern, Juraj Meliš (solo exhibition, Brussels)
Michal Kern, Juraj Meliš (solo exhibition, Bratislava)
Nový slovenský obraz (group exhibition, Bratislava)
IV. Międzynarodowe Triennale Rysunku (group exhibition, Wrocław)
Exhibition of Miniature Art (group exhibition, Toronto)
Noc kúzelníkov (group exhibition, Prešov)
1. festival alternatívneho umenia (group exhibition, Nové Zámky)
Ekologické motívy vo výtvarnom umení (group exhibition, Žilina)

1989

Prostredníctvom priateľa, básnika Ivana Laučíka, zakladateľa Osamelých bežcov, spoznáva Suchú jaskyňu, ktorá sa stáva miestom nových podnetov pre jeho tvorbu. Začína pracovať na cykle Kresby z jaskyne, ktorý sa stane posledným uceleným cyklom jeho tvorby. Začína realizovať akcie v Suchej jaskyni, ktoré ostali rozpracované a nestihol ich dokončiť. S Rudolfom Sikorom vystavuje na Fotofeste v Žďári nad Sázavou.
Michal Kern, Rudolf Sikora. Fotofest. 1. medzinárodný festival fotografie k 150 rokom vynálezu fotografie (solo exhibition, Žďár nad Sázavou)
Slovenská fotografia 80. rokov (group exhibition, Bratislava)
Združenie Gerulata (group exhibition, Bratislava)
Noc kúzelníkov (group exhibition, Prague)
Exhibition and Sale of Miniature Art (group exhibition, Toronto)
Hommage à F. Šmejkal (group exhibition, Houston (TX))

1990

Michal Kern (solo exhibition, London)
Slovenská fotografia 80. rokov (group exhibition, Moscow)
Hulík, Jankovič, Kern, Meliš, Sikora, Tóth (group exhibition, Liptovský Mikuláš)
Umenie proti totalite (group exhibition, Bratislava)
Czechoslovak Photography Today (group exhibition, Cologne)
The Slovak Art Today (group exhibition, Bratislava)
Slovenská fotografia 60. rokov (group exhibition, Bratislava)
Album ´76 (group exhibition, Budapest)
Súčasné slovenské výtvarné umenie (group exhibition, Prague)

1991

Po zachránení náhrobku chlapca z likvidovaného židovského cintorína v Liptovskom Mikuláši začína pracovať na cykle Holocaust. Stal sa členom združenia Gerulata (zakladateľmi hnutia boli L. Snopko, Z. Bartošová, J. Jankovič, J. Meliš). Po tretí krát navštevuje Moskvu s Aurelom Hrabušickým, pri príležitosti prípravy výstavy ruského neoficiálneho umenia V izbách (Dom umenia, Bratislava 1991), na organizácii ktorej sa podieľal.
Die Trotzigen. Sieben slowakische Maler und Bildhauer (group exhibition, )
Dream about Museum (group exhibition, Žilina)
Art of Action (group exhibition, Prague)
Oscillation: Exhibition of Artists living in Slovakia and Hungary (group exhibition, Komárno)

1992

Bol zakladajúcim členom skupiny Synergia (Stanislav Balko, Rastislav Bero, Ľubomír Blecha, Robert Brun, Jozef Dorica, Pavel Choma, Michal Kern, Pavel Uhrík). 14. marca následkom mozgovej porážky utrpel ťažký úraz pri páde počas zostupovania z povaly domu v Paludzke. Učil sa nanovo komunikovať, jeho ďalšia tvorba bola limitovaná zdravotným stavom a obmedzila sa na tvorbu v komornom médiu papiera – pokračuje v rozvíjaní cyklov Kresby z jaskyne a Holocaust.
Die Trotzigen. Sieben slowakische Bildhauer und Maler (group exhibition, Oldenburg)
Hills + Mills (group exhibition, Amsterdam)
Apelación, Challenge, Výzva (group exhibition, Sevilla)
Šedá cihla 35/1992 (group exhibition, Klatovy)
Tatr(o)mánia (group exhibition, Poprad)

1993


1994

Na následky úrazu 1. októbra 1994 zomiera. Pochovaný je v záhrade domu na Močiaroch, vedľa svojho otca P. J. Kerna.
Czech and Slovak Photography Between the Wars to the Present (group exhibition, Boston (MA))
Solidart 2000. Katalánsko-slovensko-česká výstava kreseb a grafik (group exhibition, Olomouc)
Michal Kern (solo exhibition, Klatovy)
Minisalón (group exhibition, New York (NY))
Naturally. Natur&Art in Central Europe (group exhibition, Budapest)

1995

Kresby z jaskyne (solo exhibition, Bratislava)
Šesťdesiate (group exhibition, Bratislava)

1996

Michal Kern. In memoriam 1938 – 1994 (solo exhibition, Žilina)
Michal Kern (solo exhibition, Banská Bystrica )
Michal Kern (solo exhibition, Bratislava)

1997

Michal Kern (solo exhibition, Košice)
Michal Kern (solo exhibition, )
Minisalon (group exhibition, Prague)

1998

Michal Kern (solo exhibition, Bratislava)
Michal Kern (solo exhibition, Liptovský Mikuláš)

1999

Michal Kern (solo exhibition, Bratislava)
Výlomok (group exhibition, Bratislava)
Freedom and Beauty (group exhibition, Washington, D.C.)
Ad laudem artificis (group exhibition, Bratislava)

2000

Michal Kern (solo exhibition, )
Michal Kern (solo exhibition, Liptovský Mikuláš)
Za Malevičom (group exhibition, Nové Zámky)
20th Century - History of Slovak Visual Arts (group exhibition, Bratislava)
Body and the East (group exhibition, Ljubljana )

2001

Ateliér v prírode (solo exhibition, Poprad)
Michal Kern. Stopy (solo exhibition, Bratislava)
Za Malevičom (group exhibition, Banská Bystrica )
Umenie akcie (group exhibition, Bratislava)
Fotografia v slovenskom výtvarnom umení (group exhibition, Bratislava)
Uncaptive Spirits (group exhibition, Washington, D.C.)

2002

Minisalon (group exhibition, Ubud)
Slovenské vizuálne umenie 1970 – 1985 (group exhibition, Bratislava)
Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny (group exhibition, Prague)
Minisalon (group exhibition, Jakarta)
Czech and Slovak Photography 80s and 90s of the 20th Century (group exhibition, Olomouc)

2003

Michal Kern. Festival fotografie (solo exhibition, Poprad)

2005

From the ground to the sky over the hill ... (group exhibition, Litoměřice)


2007

Michal Kern. Príroda (solo exhibition, Prague)
Zrkadlo ako nástroj ilúzie (group exhibition, Nitra)


2009

Out of the City. Land Art (group exhibition, Košice)2012

Stotožnenie (solo exhibition, Liptovský Mikuláš)


2018

Michal Kern│...on paper 2 (solo exhibition, Bratislava)

Muzeum umění Olomouc 2011-2021