Database

Aleš Veselý│Projdu-li, už se nevrátím zpátky

September 8 – October 30 2016, Start and end dates
City Gallery Pardubice (Gampa)


Exhibiting artists
Aleš Veselý


Výstava Aleše Veselého v Galerii města Pardubic vychází z výběru děl reflektujících jeho životní postoj a společenskou situaci od počátku normalizace, kdy se stejně jako řada jeho kolegů ocitl v pozici pro režim „nežádoucího“ umělce. Představuje Veselého práce, jež byly dosud z většiny vystaveny pouze v umělcově ateliéru ve Středoklukách, který pro něj zhmotňoval jakýsi ostrov lidské i tvůrčí svobody, kde všechna jeho díla postupně vznikala.

„(…) ocitnul jsem se v jiném světě‚ mezi nebem a zemí, ve světě nezávislém na tom, co je za zdí, ve světě, který jsem si sám vytvářel. Popisuje své pocity Aleš Veselý v rozhovoru s Marcelem Fišerem. Ateliér ve Středoklukách představoval jeho jediné útočiště, prostor, kde se mohl skrýt před nevlídnou realitou okolního světa a ve kterém se mohl plně věnovat sobě a své práci. Tvorba, která mu doposud sloužila jako komunikační prostředek s okolním světem, se tak na počátku sedmdesátých let stala nadlouho zcela privátní záležitostí. (text: Alena Bartková, Galerie města Pardubic)

Muzeum umění Olomouc 2011-2021