Database

Confrontation I. (Prague, March 1960)

March 16 1960, Start and end dates


Neoficiální výstava v ateliéru Jiřího Valenty v Praze Libni, Palmovka 3. (katalog F. Šmejkal). Participující autoři: Zdeněk Beran, Vladimír Boudník, Čestmír Janošek, Jan Koblasa, Antonín Málek, Antonín Tomalík, Jiří Valenta, Aleš Veselý. 

Muzeum umění Olomouc 2011-2021