Databáze

Těšba 70/80

2003, Start and end dates
2003, Start and end dates


Výstavní aktivita slovenských výtvarníků na severu Moravy v časech reálného socialismu. Práce na papíře.

Muzeum umění Olomouc 2011-2021