Database

Force of Irreversibility, 2015

Aleš Veselý

installation
stone, steel construction


Poblíž bývalého krematoria Židovského hřbitova v Terezíně umístil Aleš Veselý památník zesnulým s názvem Zákon nezvratnosti. Sochařskou realizací ve veřejném prostoru se dotknul tematiky holokaustu a tradice kladení kamínků na náhrobní kameny. V podobě obrovského kamene pocházející ze Sibiře se zračí moment zrodu a vzniku jako základního fundamentálního momentu života i samotné prahmoty, z níž kdysi vzešel náš svět. Motiv zachycení kamene v jednoduché konstrukci z dokonale vyleštěného kovu ukazuje i důležitost samotného odrazu nebe a možnosti jeho vztáhnutí k univerzu.

Copyright Aleš Veselý

Related works
Aleš Veselý, Gate of Never Coming Back, 2015 (installation)

Citation
Force of Irreversibility. Aleš Veselý. Central European Art Database. [online]. www.cead.space. 26 Feb 2021

Muzeum umění Olomouc 2011-2021