Database

Idea for a large statue, 1994

Aleš Veselý

mixed media
paper, acrylic, pen, ink, pencil, laser copy

Gallery of Modern Art in Hradec Králové
K.1651
Acquisition August 21 1996

Aleš Veselý 19/3 94, vlevo nahoře / kus skály do ocelového kola, přípis vpravo nahoře; nahoře dodatečný nápis tužkou (autorský):"Aleš Veselý - Idea pro velkou sochu 19.3.1994 - kresba s použitím vlepené fotografie balvanu…(vlastní fotografie balvanu nalezeného v New Yersey) pro projekt zpracovaný ve Philadelphii v r. 1993"

Copyright Galerie moderního umění v Hradci Králové

Citation
Idea for a large statue. Aleš Veselý. Central European Art Database. [online]. www.cead.space. 08 Mar 2021

Muzeum umění Olomouc 2011-2021